N:o 17

Dateras till senast 1780, möjligen något tidigare.
Motivet i visan, Bacchus som är naken därför att han har pantsatt och supit upp sina kläder, har av Bellman senare byggt ut till sviten "Bacchi Concurs", sång 47-54. Liksom denna kan sång 17 beskrivas som en sen utveckling av 60-talets Bacchusvisa. (G Hillbom)
Sång 17 har samma melodi som epistel 78, källmelodin är ett "Vivace" ur Stycken för Piano av H. Ph. Johnsen.