N:o 15

Avskrift från 1764.
Sång 15 är av allt att döma en av de äldsta bland Fredmans Sånger. Den härstammar från första hälften av 1760-talet, en period under vilken Bellmans dryckesvisediktning var långt sparsammare än den skulle bli efter 1765 - och långt mer traditionell. Visan är en klassisk representant för den s.k. situationsvisan, en dryckesvisa om drickandet och om dryckeslaget. (G Hillbom)
Källmelodin är en fransk vaudeville.