N:o 13

Daterad till 1767 eller 1768.
Klubbtablåerna utgjorde en liten dramatisk viscykel Bellman ägnade sig åt under frihetstidens senare år. Så vitt vi vet har det funnits sju "klubbar", varav den näst sista är den visa som redigerades in bland Fredmans Epistlar som nr. 18. De flesta består som sång 13 av dramatisk prosadialog med inslag av sång. ... Klubbtablåerna är satirer över tidens blomstrande politiska klubbliv. Det som gisslas är först och främst det huvudlösa kannstöperiet, och i den mån detta kan partibestämmas bottnar det i värderingar som i vulgärpolemiken tillskrevs mössorna. Oftast handlar det om förhållandet till främmande makt, speglat i kommentarer till den aktuella kabinettspolitiken. ...
Sång nr 13 är en dialog mellan en pratande politikus och en sjungande dryckesbroder. (G Hillbom)
Melodikälla okänd.