N:o 12

Avskrift från 1765.
Melodin är samma som till sång 11, fast här i marschtakt.