N:o 10

Sång 10 är en dryckesvisevariant av en stor teamatisk visgrupp som kallats 'förnöjsamhetsvisan', reflexionsvisor i vilka visjaget ger uttryck för en epikureisk livshållning. I de ickebacchanaliska vislyriken uppträder ofta 'Den epikureiske filosofen' prisande en 'Stilla levnads nöjen' och framhållande nyttan av att 'Äta litet, dricka vatten' för att citera två titlar och en förstarad efter en av genrens flitigaste odlare, Olof von Dalin. Som dryckesvisor uttrycker de ofta som här en rännstens-epikureism, en förnöjsamhet med de uslaste villkor så länge det bara finns något att dricka. Liksom önskevisan, som här reflekteras som en kontrast i strof 4, hör den som typ hemma i dryckesvisetraditionen långt före B:s tid. (G Hillbom)
Melodikällan är en fransk dryckesvisa, "Quand la mer rouge apparut".