Överstekammarjunkaren greve Evert von Saltza skildrar ett möte med Bellman,
vilket sannolikt inträffade under hösten 1794:
  "Likväl fick jag följa med till Grefwinnan Rålamb - ett fruntimmer af helt annat skrot och korn. Hon war älskvärd, god och öfverseende med andras fel och åt min belägenhet att rådna. Hennes man var den fullkomligaste typen af välvilja och hjärtlig wänskap. Jag hade den lyckan att ofta få besöka detta hus, och var det där jag första gången såg Bellman, den vidunderlige mannen. Han var besynnerligt klädd: fracken var af svart och grönt randiga kläder, en röd scharlakans wäst, svarta något barslitna sammetsbyxor, gamla svarta silkesstrumpor, skor med små silfverspännen, skjortkragen var nedviken och knuten med en halsduk av svart crepon. Han hade stora stärkta manchetter och krås, hög qrucerad tupé och lockar Cartogang och var starkt pudrad. Grefvinnan gick wänligt emot honom, bad Herr Hofsecretern vara mycket välkommen. Han bockade sig mycket tafatt, och hade antagit ett blygsamt upseende - han ville med möda gå ifrån dörren. Slutligen fick Grefvinnan honom med sig, satte sig bredeved honom, complimenterade honom igen att han gjort sig den mödan att gå den långa vägen; han bodde på Söder. Dessa artigheter besvarade han med knappast hörbar röst. Grefvinnan gick förlägen längre fram i Salongen till sina gäster och beklagade, att Bellman icke tycktes wilja slå upp med sin språklåda - hon hade just ämnat dem en rolig afton genom honom.

Öfverste Gyllengranat, som var tillstädes, sade att, om Grefvinnan ville vid bordet placera honom bredwed sig och låta uppställa ett batteri af starka winer för att dämed lossa hans tungas band. Det skedde så - alla woro uti stark spänning och wäntan få höra något af honom. Man hade redan ätit några rätter, och Bellman hade ej öppnat munnen. Gyllengranat började då att flitigt dricka med honom. När en och annan boutelje var tömd, reste han sig upp, sjöng Slaget vid Sawataipa, där Baron Leijonhjelm blef skuten. Fröken Posse, som varit förlofvad med honom, kom uti en convulsiv gråt. Ord och röst voro så rörande, att något hvar fingo tårarne uti ögonen, och Grefvinnan, som hade bjudet på en glädjefäst, var öfvergiven. - Gyllengranat stötte på Bellman och sade: Nu är det nog med Likpsalmer, nu något annat! Bellman sköt undan de bouteljer som stod, och började spela på bordet med tummarne och preludierade. Nu var det gamle klockaren i Solna; man hörde huru blåsbeljarna knarrade och huru de ostämda orgelpiporna skreko en dundrande tremulad - och med en gäll discantiskt stämma sjöng han 'Som foglar små, när dundra må' m.m., och nu blev glädjen allmän. Han drack flitigt och blef alldeles upprymd. Han sjöng Balen på Tre Byttor - och blåste Filsens duetter. Han sjöng om Ulla Winblad och Wingmark och Bröllops-Bjudningen m.m. galenskaper. Han acompagnerade sig sjelf med alla blåsinstrumenter, däri han sjelf var så kännare, att man trodde sig höra både Waldhorn, Flöjter och Hoboja. Hwar och en skrattade mer än man orkade."
 

 
KÄLLOR           ENTRÉ          LIVET