Carl Michael Bellman Hemsida

BELLMAN.NET har nu uppdaterats med ny design och nya funktioner. Den största förbättringen är att noterna nu försetts med ackordanalys och även kan avlyssnas med midi. Ordförklaringarna har förbättrats och utökats. Denna stora uppdatering hade inte kunnat genomföras utan stöd från Stiftelsen Längmanska Kulturfonden och Bellmanssällskapet.

Här finner du massor av information om Bellmans liv, hans produktion och hans samtid, artiklar och mycket mer. Bl.a. finns här samtliga Fredmans Epistlar och Sånger och andra texter publicerade i ett avancerat system med hyperlänkade textförklaringar, text- och melodikommentarer och noter! Texterna kan sökas dels i nummerordning, dels i alfabetisk ordning efter begynnelserader.
    Ett unikt söksystem gör det även möjligt att snabbt hitta alla förekomster av ett angivet ord i båda verken, levererade med radnummer. Sammanlagt finns här nu 160 (!) av Bellmans texter publicerade.

Jag tror att Carl Michael Bellman Hemsida är den största, mest gedigna och avancerade webbplats som finns över en svensk författare idag. Carl Michael Bellman Hemsida har av Pagina tilldelats utmärkelsen WebAnna och blivit utsedd till Veckans Länk av Kulturnät Sverige. Tidningen PC för Alla rekommenderar sajten med betygen 9 av 10.

En övergripande tanke med webplatsen är att genom kunskap öka förståelsen för bredden och djupet i Bellmans diktning, som en motvikt till det förytligande som alltjämt präglar mångas syn på vår store skald.
    Ett stort tack vill jag rikta till docent Gunnar Hillbom, som granskat hela det sammanställda materialet och bidragit med rättelser och goda råd.

    Varmt välkommen!

         Thord Lindé

         Thord Lindé WebDesign
         Thord Lindé tolkar Bellman


Entré | Källor

Om Carl Michael Bellman hemsida Sök på sajten Se videoklipp! Skriv och läs i Gästboken! Artiklar och Bellman på skiva, Bellman och alkohol m.m. Fredmans Epistlar och Sånger, ordförklaringar, kommentarer, lexikon, noter, midi, ackord m.m. 1700-talets Stockholm Bellmans diktning och utveckling Liv, familj och vänkrets Vem var Bellman?