Källor

Texter författade av Carl Michael Bellman

Texterna till Fredmans Epistlar och Fredmans Sånger återges med vederbörligt tillstånd efter Gunnar Hillboms textkritiska utgåvor från 1990 (förkortas vid hänvisningar till FE90) respektive 1992 (förkortas FS92). Ordförklaringarna är i regel författade av fil. dr. Gunnar Sahlin och återges med vederbörligt tillstånd.
En del av ordförklaringarna är dock hämtade ur: Informationen till Textkommentarerna har till största delen hämtats ur Gunnar Hillboms textkommentarer till FE90 och FS92. Dateringarna är samtliga gjorda av Gunnar Hillbom.
Information har även hämtats ur: Informationen rörande melodiernas ursprung har hämtats från James Massengales melodikommentarer till FE90 och FS92.

Information till avsnittet Personerna i Fredmans Epistlar och Sånger är hämtad ur:

Skaldens Leverne

Information till avsnittet är hämtad ur följande litteratur:

Verken

Information till avsnittet är hämtad ur följande litteratur:

Staden

Information till avsnittet är hämtad ur följande litteratur: Förklaringarna i det tillhörande lexikonet Lokaler och Platser i Bellmans Stockholm är hämtad ur:

Mytologiskt Lexikon

Informationen om den grekisk/romerska antiken är huvudsakligen hämtad ur:

Entré | Källor

Om Carl Michael Bellman hemsida Sök på sajten Se videoklipp! Skriv och läs i Gästboken! Artiklar och Bellman på skiva, Bellman och alkohol m.m. Fredmans Epistlar och Sånger, ordförklaringar, kommentarer, lexikon, noter, midi, ackord m.m. 1700-talets Stockholm Bellmans diktning och utveckling Liv, familj och vänkrets Vem var Bellman?