Artiklar

ag har glädjen att här kunna presentera fyra artiklar med mycket intressant innehåll. Två av artiklarna är skrivna av Hans Nilsson, Bellmanforskare från Högskolan i Växjö. Hans Nilssons artiklar är båda lånade ur boken, Sångernas Värld, och återges med tillstånd av Proprius. De andra två är författade av Lars Sjöstrand, överläkare på Mariamottagningarna i Stockholm. Lars Sjöstrands artiklar har tidigare publicerats i Läkartidningen.

 
BELLMAN PÅ SPÅREN av Hans Nilsson

BELLMAN UTOMLANDS av Hans Nilsson

DIKTEN, RUSET OCH BELLMAN av Lars Sjöstrand

BELLMANS DIKTNING RÖR VID SJÄLVA LIVSNERVEN I ALKOHOLBRUKET av Lars SjöstrandEntré | Källor

Om Carl Michael Bellman hemsida Sök på sajten Se videoklipp! Skriv och läs i Gästboken! Artiklar och Bellman på skiva, Bellman och alkohol m.m. Fredmans Epistlar och Sånger, ordförklaringar, kommentarer, lexikon, noter, midi, ackord m.m. 1700-talets Stockholm Bellmans diktning och utveckling Liv, familj och vänkrets Vem var Bellman?