Kellgrens angrepp på Bellman
 
 
Johan Henrik Kellgren gav Bellman följande känga i Mina Löjen 1778:
 
Anacreon, hvar är ditt lof?
En annan röfvat har din lyra,
Som quick i fylleriets yra,
Förtjusa lärt Priapi hof;
Som lik i otuckt med Chrysipper,
Och lika rik på vittra föl,
Ur Svenska krogars Aganipper
Sin ådra fyllt med dubbelt öl:
Hans Muser sig på Spinhus nära,
Hans Gratier ligga under cur,
Och uti Platskans Jungfrubur
Han Kärleks-Gudens språk fått lära.

 
Bellman, som tog hårt åt sig av Kellgrens angrepp skrev senare denna strof varmed han dedicerade en utskrift av Parentationen över Lundholm till Anna Charotta Schröderheim:
 
Att mina strängar spänna
Och mer på lutan slå,
Det vågar jag ej på.
En Kellgren hvässt sin penna
Mot mig i stad och hof.
Göm detta för hans öga,
Fastän det rör mig föga
Hans klander eller lof.
 
KÄLLOR           ENTRÉ          LIVET